Σινιάτσικο, 14 Οκτωβρίου 2009 , με αρκετό κρύο ...