ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 2ου ΟΡΕΙΝΟΥ ΑΓΩΝΑ ΝΑΜΑΤΩΝ ΣΤΟ RUNNER ,ΤΕΥΧΟΣ 35, ΑΡΘΡΟ NIKOY ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ