5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009, ΣΤΟ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ ΜΕ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΟ ΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ