ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 , Ο ΣΔΟΕ ΣΕ ΜΟΥΡΙΚΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΧΙΟΝΟΣΜΕΝΟ ΜΟΥΡΙΚΙ