ΤΡΙΤΗ , 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010, ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ "ΑΝΟΙΧΤΟ", ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΤΗ ΒΑΣΗ ...