ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ ΑΠΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΡΙΚΙ (24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010) & ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ –ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ-ΚΟΡΥΦΗ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ-ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ-ΝΑΜΑΤΑ (25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010)