Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010, Σινιάτσικο-σπήλαιο κορυφής