ΟΛΕ ΚΑΙ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ ΣΤΑ 2000Μ ΣΤΟ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ

ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΟΛΕ)