Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010, στους δρόμους του αγώνα Μουρικίου