3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010: ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΙΑΤΣΙΚΟ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ- ΚΩΣΤΑΣ- ΔΑΚΗΣ