ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010, ΓΚΑΓΚΑΝΙΑΡΑ-ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ(ΣΙΜΟΣ-ΘΟΔΩΡΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ), ΦΩΤΟ: ΘΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ