ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ
Α ΦΩΤΟ: ΤΑ ΝΑΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΙΣΑΝΙΟΥ , ΨΗΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ, ΣΤΑ 1950 ΜΕΤΡΑ
ΚΑΙ Β ΦΩΤΟ :Η ΒΛΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΡΙΚΙ , ΨΗΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ, ΣΤΑ 1950 ΜΕΤΡΑ