ΣΑΒΒΑΤΟ, 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010, ΟΙ …ΤΟΥ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ …ΣΕ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ