ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2010


ΟΧΙΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΒΡΥΣΗ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ

ΛΑΓΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ