ΓΙΩΡΙΚΑΣ- ΠΕΤΡΟΣ- ΚΟΣΜΑΣ ΣΕ …ΠΕΡΣΙΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΝΑΜΑΤΩΝ