3ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΝΑΜΑΤΩΝ , ΦΩΤΟ ΑΠΟ 18ο χλμ-υψόμετρο 1250μ.,