ΤΡΙΤΗ, 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010, Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΝΑΜΑΤΩΝ (ΟΕΑΝ) ΚΑΙ Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΝΑΜΑΤΩΝ, ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ «3ου ΟΡΕΙΝΟΥ ΑΓΩΝΑ ΝΑΜΑΤΩΝ»