Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010, Μαντριά Άρδασσας (700 μ, υψόμετρο) έως Κορυφή Ασκίου, μέσα από τη κόψη ανάμεσα και Κεντρικό Λούκι και Λούκι Δοντιού