ΚΥΡΙΑΚΗ, 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010, ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ ΑΠΟ ΑΡΔΑΣΣΑ, ΑΠΟ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ, ΑΠΟ ΓΚΑΓΚΑΝΙΑΡΑ

ΦΩΤΟ:ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΚΕΡΔΕΚΗΣ (Ο.Λ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ)