ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΕ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ (2111μ) ΑΠΟ ΑΡΔΑΣΣΑ (700μ) - ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Φώτο από: http://sdoeordeas.blogspot.com/2011/01/2.html