ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011, ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΔΑΣΣΑ (700μ) ΣΕ ΚΟΡΥΦΗ ΓΑΪΔΟΥΡΑ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ (2085μ)