ΚΥΡΙΑΚΗ, 27/2/2011, ΑΠΟ ΜΑΝΤΡΙΑ ΑΡΔΑΣΣΑΣ (695) ΣΕ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ