ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ: ΕΝΑ ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΣΤΟ ΑΣΚΙΟ-ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ