Ανακοίνωση Οργανωτικής Επιτροπής Αγώνα Ναμάτων

Παρακαλούνται όσοι από τους αθλητές, που δήλωσαν συμμετοχή, για διάφορους λόγους δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στον αγώνα να το δηλώσουν έγκαιρα, για την καλύτερη οργάνωση του αγώνα.

Οι αθλητές οι οποίοι θα έρθουν στον αγώνα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους, η διαπίστευση των αθλητών θα γίνεται από τις 07:00 πμ έως τις 09:00 πμ