Φωτογραφίες του «4ου Ορεινού Αγώνα Ναμάτων»

στο σύνδεσμο του site του αγώνα:

https://profiles.google.com/111647202525869137360/photos