ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ:Ένα παγκόσμιο μνημείο της φύσης εκπέμπει S.O.S

Ένα από τα τελευταία σε ισορροπία οικοσυστήματα, με σπάνια χλωρίδα και πανίδα, κινδυνεύει να υποστεί οριστικές και μη αναστρέψιμες βλάβες λόγω της εγκατάστασης αιολικών πάρκων μεγάλης ισχύος.