Τα ρεκόρ του Ορεινού Αγώνα Ναμάτων

Τα ρεκόρ από τον 1ο αγώνα (2008) έως και τον 5ο (2012)

έχουν ως εξής:

Ταχύτερες αναβάσεις:

Καλοφύρης Νίκος, 0:50:20 (3ος Αγώνας 2010)

Κουρής Αθανάσιος 0:50:40 (5ος Αγώνας 2012)

Κωστόπουλος Νίκος, 0:51:28 (2ος Αγώνας 2009)

Καλύτεροι χρόνοι Γυναικών

Πουλουπάτη Μαρία, 2:03:42 (2ος Αγώνας 2009)

Παπουνίδου Ναταλία 2:12:11 (2ος Αγώνας 2009)

Ματθαίου Αμαλία 2:12:21 (5ος Αγώνας 2012)

Καλύτεροι Χρόνοι Ανδρών

Καλαμπούκας Χάρης 1:47:39 (3ος Αγώνας 2010)

Μπαλιώτης Σταύρος 1:47:57 (5ος Αγώνας 2012)

Καλοφύρης Νίκος 1:48:02 (3ος Αγώνας 2010)

Περισσότερες συμμετοχές

Γυναικών, 15 συμμετοχές (5ος Αγώνας 2012)

Ανδρών, 165 συμμετοχές (4ος Αγώνας 2011)