Δίκτυο Μονοπατιών Ασκίου (Πρόγραμμα Πίνδος)
Το Άσκιο είναι ένα ιδιαίτερο βουνό, τόσο στη γεωλογική του σύσταση, όσο και στο τοπίο. Εδώ οι πλαγιές είναι απότομες και ογκώδεις, η βλάστηση αραιή και πολλές φορές εντυπωσιακά ανύπαρκτη και τα χωριά λίγα, αλλά μεγάλα σε μέγεθος. Τα μονοπάτια του στοχεύουν κυρίως στην κατάκτηση των κορυφών. Ο χαρακτήρας τους είναι αυστηρά ορειβατικός, με ποικιλία στο βαθμό δυσκολίας και ιδιαιτερότητες στην προσπελασιμότητα, μιας και ανοίχτηκαν κυρίως από ορειβάτες για πρόσβαση στην καρδιά των μεγάλων βουνών. Πρόκειται για μονοπάτια που, είτε στοχεύουν στην κορυφή του Σινιάτσικου και του Μουρικίου, είτε συνδέουν τα χωριά με χώρους αναψυχής.
  Εδώ κεντρικός οικισμός είναι η Βλάστη από όπου ξεκινούν και καταλήγουν μέσω υψηλών κορυφών ορειβατικά μονοπάτια προς τα Νάματα, το Εμπόριο και το Μηλοχώρι, ενώ το δίκτυο συμπληρώνει και η θρησκευτικού ενδιαφέροντος διαδρομή των καβαλάρηδων στη Σιάτιστα. Στις 8 διαδρομές, συνολικού μήκους 65 χιλιομέτρων, υπάρχει σήμανση, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ευκολία και ασφάλεια. Διακρίνονται σε περιπατητικές και σε ορειβατικές μέσου μήκους διαδρομές. Ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους κατηγοριοποιούνται σε Β (Μέτριας δυσκολίας), Γ (Υψηλής δυσκολίας, προσβάσιμο μόνο από έμπειρους περιπατητές - ορειβάτες) και Δ (Μονοπάτι πολύ υψηλής δυσκολίας).

Δίκτυο Μονοπατιών Ασκίου.

Το Άσκιο είναι ένα ιδιαίτερο βουνό, τόσο στη γεωλογική του σύσταση, όσο και στο τοπίο. Εδώ οι πλαγιές είναι απότομες και ογκώδεις, η βλάστηση αραιή και πολλές φορές εντυπωσιακά ανύπαρκτη και τα χωριά λίγα, αλλά μεγάλα σε μέγεθος. Τα μονοπάτια του στοχεύουν κυρίως στην κατάκτηση των κορυφών. Ο χαρακτήρας τους είναι αυστηρά ορειβατικός, με ποικιλία στο βαθμό δυσκολίας και ιδιαιτερότητες στην προσπελασιμότητα, μιας και ανοίχτηκαν κυρίως από ορειβάτες για πρόσβαση στην καρδιά των μεγάλων βουνών. Πρόκειται για μονοπάτια που, είτε στοχεύουν στην κορυφή του Σινιάτσικου και του Μουρικίου, είτε συνδέουν τα χωριά με χώρους αναψυχής. Εδώ κεντρικός οικισμός είναι η Βλάστη από όπου ξεκινούν και καταλήγουν μέσω υψηλών κορυφών ορειβατικά μονοπάτια προς τα Νάματα, το Εμπόριο και το Μηλοχώρι, ενώ το δίκτυο συμπληρώνει και η θρησκευτικού ενδιαφέροντος διαδρομή των καβαλάρηδων στη Σιάτιστα. Στις 8 διαδρομές, συνολικού μήκους 65 χιλιομέτρων, υπάρχει σήμανση, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ευκολία και ασφάλεια. Διακρίνονται σε περιπατητικές και σε ορειβατικές μέσου μήκους διαδρομές. Ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους κατηγοριοποιούνται σε Β (Μέτριας δυσκολίας), Γ (Υψηλής δυσκολίας, προσβάσιμο μόνο από έμπειρους περιπατητές - ορειβάτες) και Δ (Μονοπάτι πολύ υψηλής δυσκολίας).

Συνδυασμός Μονοπατιών Ασκίου
 
Το δίκτυο είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχουν πολλές δυνατότητες συνδυασμού διαφορετικών διαδρομών ανάλογα με τις προτιμήσεις, είτε μείωσης, είτε αύξησης του χρόνου παραμονής στο βουνό. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται και το ζητούμενο, που είναι η κυκλική πορεία της διαδρομής για να γίνεται επίσκεψη σε περισσότερες διαφορετικές περιοχές. 
Στα όρη Σινιάτσικο - Μουρίκι προσφέρονται 4 εναλλακτικές κυκλικές διαδρομές συνδυασμού μονοπατιών.  
Η ανάβαση στην επιβλητική κορυφή του Σινιάτσικου μπορεί να γίνει, είτε από τη Βλάστη, είτε από τα Νάματα. Έτσι, η επιστροφή από εκεί πάνω μπορεί να διαγράψει κυκλική πορεία, συνδυάζοντας 3 διαφορετικά μονοπάτια συνολικού μήκους σχεδόν 21 χιλιομέτρων. Δεν απαιτείται διανυκτέρευση, αλλά μεγάλη προμήθεια σε νερό. Ενδείκνυται μόνο για έμπειρους ορειβάτες, λόγω του πολύ υψηλού βαθμού δυσκολίας. 
Οι υπόλοιπες 3 συνδυαστικές διαδρομές βρίσκονται στα ευκολοδιάβατα μονοπάτια του Μουρικίου. Από το Μηλοχώρι είναι δυνατό να γίνει ανάβαση στην κορυφή του βουνού και από εκεί η επιστροφή να ολοκληρωθεί μέσω του μονοπατιού ‘‘Κορυφή Μουρικίου  – Εμπόριο’’ ή και το αντίστροφο. Το συνολικό μήκος της φθάνει τα 15 χιλιόμετρα σε δασωμένη περιοχή μεγάλων κλίσεων. Εναλλακτικά, μπορεί από την κορυφή να ακολουθηθεί η επιλογή προς Βλάστη και από εκεί επιστροφή μέσω του μονοπατιού ‘‘Βλάστη – Εμπόριο’’ ή και το αντίστροφο. Βέβαια, το μήκος της διαδρομής αυξάνεται έτσι, πλησιάζοντας τα 20 χιλιόμετρα. Πιο μεγάλη και δύσκολη διαδρομή για την κορυφή του βουνού αποτελεί ο συνδυασμός των μονοπατιών ‘‘Εμπόριο – Κορυφή Μουρικίου’’ και επιστροφή μέσω του ‘‘Βλάστη – Εμπόριο’’ ή και το αντίστροφο, με συνολικό μήκος που ξεπερνά για λίγο τα 20 χιλιόμετρα, αλλά προσφέρει πολλές εναλλαγές τοπίων