Τα ρεκόρ του "Ορεινού Αγώνα Ναμάτων"Συμμετοχές έως και τον 6ο Αγώνα (2013)
Έτος-άνδρες-γυναίκες-σύνολο
2008   028         002          030
2009   099         008          107
2010   131         011          142
2011   168         010          178
2012   143         015          168
2013  169          011          180Τα ρεκόρ από τον 1ο αγώνα (2008) έως και τον 6ο  (2013) έχουν ως εξής:

Περισσότερες συμμετοχές
Γυναικών, 15 συμμετοχές (5ος  Αγώνας 2012)
Ανδρών, 169 συμμετοχές (6ος  Αγώνας 2013)

Οι δέκα ταχύτερες αναβάσεις Γυναικών
(μέτρηση σε όλους τους συμμετέχοντες από 4ο αγώνα -2011):
Ματθαίου Αμαλία, 1:03:23 (5ος Αγώνας 2012)
Ρεπσένκο Λόρα, 1:03:48 (5ος Αγώνας 2012)
Μαλιμπόρσκα Ιρένα 1:05:18 (5ος Αγώνας 2012)
Μαλιμπόρσκα Ιρένα, 1:05:36  (4ος  Αγώνας 2011)
Παπουνίδου Ναταλία, 1:08:37 (5ος Αγώνας 2012)
Αρσένη Κυριακή, 1:11:37 (5ος Αγώνας 2012)
Γιώτη Ειρήνη, 1:11:40 (6ος Αγώνας 2013)
Καρπούζα Βίκυ, 1:12:20 (4ος  Αγώνας 2011)
Καλογήρου Μαρία, 1:14:40 (4ος  Αγώνας 2011)
Μάρτου Νικολέτα, 1:15:30 (5ος Αγώνας 2012)

Οι δέκα ταχύτερες αναβάσεις Ανδρών
 (μέτρηση σε όλους τους συμμετέχοντες από 4ο αγώνα -2011):
Καλοφύρης Νίκος, 0:50:20 (3ος  Αγώνας 2010)
Κουρής Αθανάσιος, 0:50:40 (5ος Αγώνας 2012)
Κουρής Αθανάσιος, 0:50:57 (6ος Αγώνας 2013)
Κωστόπουλος Νίκος, 0:51:28 (2ος Αγώνας 2009)
Σελέτης Δημήτριος, 0:52:13 (6ος Αγώνας 2013)
Κωστόπουλος Νίκος, 0:53:06  (4ος  Αγώνας 2011)
Μπαλιώτης Σταύρος, 0:53:42 (5ος Αγώνας 2012)
Σελέτης Δημήτριος, 0:53:50 (5ος Αγώνας 2012)
Γάζος Δημήτριος, 0:54:28 (6ος Αγώνας 2013)
Πλακετάς Κοσμάς, 0:54:40 (5ος Αγώνας 2012)

Οι δέκα καλύτεροι χρόνοι Γυναικών
Πουλουπάτη Μαρία,  2:03:42 (2ος  Αγώνας 2009)
Παπουνίδου Ναταλία, 2:12:11 (2ος  Αγώνας 2009)
Ματθαίου Αμαλία, 2:12:21(5ος Αγώνας 2012)
Ρεπσένκο Λόρα, 2:13:18 (5ος Αγώνας 2012)
Παπουνίδου Ναταλία, 2:15:06 (3ος  Αγώνας 2010)
Μαλιμπόρσκα Ιρένα, 2:16:04 (4ος  Αγώνας 2011)
Μαλιμπόρσκα Ιρένα, 2:17:59 (5ος Αγώνας 2012)
Πουλουπάτη Μαρία, 2:18:27 (3ος  Αγώνας 2010)
Καρπούζα Βίκυ, 2:18:33 (2ος  Αγώνας 2009)
Παπουνίδου Ναταλία, 2:19:51 (5ος Αγώνας 2012)

Οι δέκα καλύτεροι χρόνοι Ανδρών
Σελέτης Δημήτριος, 1:47:20 (6ος Αγώνας 2013)
Καλαμπούκας Χάρης,1:47:30 (3ος  Αγώνας 2010)
Μπαλιώτης Σταύρος, 1:47: 57 (5ος Αγώνας 2012)
Καλοφύρης Νίκος, 1:48:02 (3ος Αγώνας 2010)
Σελέτης Δημήτρης, 1:48:07 (5ος Αγώνας 2012)
Γάζος Δημήτριος, 1:50:30 (6ος Αγώνας 2013)
Κωστόπουλος Νίκος, 1:50:52 (3ος Αγώνας 2010)
Κωστόπουλος Νίκος, 1:52:07 (2ος  Αγώνας 2009)
Βογιατζής Ανδρέας, 1:52:20 (5ος Αγώνας 2012)
Πλακετάς Κοσμάς, 1:52:24 (5ος Αγώνας 2012)