Συμμετοχές έως και τον 5ο Αγώνα
Έτος-άνδρες-γυναίκες-σύνολο
2008   028         002          030
2009   099          008         107
2010   131          011          142
2011   168          010          178
2012   143          015          168


Τα ρεκόρ από τον 1ο αγώνα (2008) έως και τον 5ο  (2012) έχουν ως εξής:

Περισσότερες συμμετοχές
Γυναικών, 15 συμμετοχές (5ος  Αγώνας 2012)
Ανδρών, 168 συμμετοχές (4ος  Αγώνας 2011)

Οι δέκα ταχύτερες αναβάσεις Γυναικών
(μέτρηση σε όλους τους συμμετέχοντες από 4ο αγώνα -2011):
Ματθαίου Αμαλία, 1:03:23 (5ος Αγώνας 2012)
Ρεπσένκο Λόρα, 1:03:48 (5ος Αγώνας 2012)
Μαλιμπόρσκα Ιρένα 1:05:18 (5ος Αγώνας 2012)
Μαλιμπόρσκα Ιρένα, 1:05:36  (4ος  Αγώνας 2011)
Παπουνίδου Ναταλία, 1:08:37 (5ος Αγώνας 2012)
Αρσένη Κυριακή, 1:11:37 (5ος Αγώνας 2012)
Καρπούζα Βίκυ, 1:12:20 (4ος  Αγώνας 2011)
Καλογήρου Μαρία, 1:14:40 (4ος  Αγώνας 2011)
Μάρτου Νικολέτα, 1:15:30 (5ος Αγώνας 2012)
Τερζή Άντζελλα, 1:15:45 (4ος  Αγώνας 2011)

Οι δέκα ταχύτερες αναβάσεις Ανδρών
 (μέτρηση σε όλους τους συμμετέχοντες από 4ο αγώνα -2011):
Καλοφύρης Νίκος, 0:50:20 (3ος  Αγώνας 2010)
Κουρής Αθανάσιος, 0:50:40 (5ος Αγώνας 2012)
Κωστόπουλος Νίκος, 0:51:28 (2ος Αγώνας 2009)
Κωστόπουλος Νίκος, 0:53:06  (4ος  Αγώνας 2011)
Μπαλιώτης Σταύρος, 0:53:42 (5ος Αγώνας 2012)
Σελέτης Δημήτριος, 0:53:50 (5ος Αγώνας 2012)
Πλακετάς Κοσμάς, 0:54:40 (5ος Αγώνας 2012)
Μωυσίδης Ηρακλής, 0:55:14  (4ος  Αγώνας 2011)
Πλακετάς Κοσμάς, 0:55:40 (4ος  Αγώνας 2011)
Μάτρας Σλαβομίρ, 0:56:09  (4ος  Αγώνας 2011)

Οι δέκα καλύτεροι χρόνοι Γυναικών
Πουλουπάτη Μαρία,  2:03:42 (2ος  Αγώνας 2009)
Παπουνίδου Ναταλία, 2:12:11 (2ος  Αγώνας 2009)
Ματθαίου Αμαλία, 2:12:21(5ος Αγώνας 2012)
Ρεπσένκο Λόρα, 2:13:18 (5ος Αγώνας 2012)
Παπουνίδου Ναταλία, 2:15:06 (3ος  Αγώνας 2010)
Μαλιμπόρσκα Ιρένα, 2:16:04 (4ος  Αγώνας 2011)
Μαλιμπόρσκα Ιρένα, 2:17:59 (5ος Αγώνας 2012)
Πουλουπάτη Μαρία, 2:18:27 (3ος  Αγώνας 2010)
Καρπούζα Βίκυ, 2:18:33 (2ος  Αγώνας 2009)
Παπουνίδου Ναταλία, 2:19:51 (5ος Αγώνας 2012)

Οι δέκα καλύτεροι χρόνοι Ανδρών
Καλαμπούκας Χάρης,1:47:30 (3ος  Αγώνας 2010)
Μπαλιώτης Σταύρος, 1:47: 57 (5ος Αγώνας 2012)
Καλοφύρης Νίκος, 1:48:02 (3ος Αγώνας 2010)
Σελέτης Δημήτρης, 1:48:07 (5ος Αγώνας 2012)
Κωστόπουλος Νίκος, 1:50:52 (3ος Αγώνας 2010)
Κωστόπουλος Νίκος, 1:52:07 (2ος  Αγώνας 2009)
Βογιατζής Ανδρέας, 1:52:20 (5ος Αγώνας 2012)
Πλακετάς Κοσμάς, 1:52:24 (5ος Αγώνας 2012)
Κωστόπουλος Νίκος,1:54:56 (4ος  Αγώνας 2011)
Μάτρας Σλαβομίρ,1:55:04 (4ος  Αγώνας 2011)