7ος Ορεινός Αγώνας Ναμάτων -Συνέντευξη Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής