Η διαδρομή του Ορεινού Αγώνα Ναμάτων στο google earth


Αρχείο Παναγιώτη Φιλίππου και Ανέστη Πουλασικίδη